Bộ Công Thương triển khai chương trình phòng chống khủng bố giai đoạn 2023-2026

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 378/QĐ-BCT về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố giai đoạn 2023-2026.
Diễn tập phòng chống khủng bố Nhà máy thủy điện Sơn La Diễn tập phòng chống khủng bố tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Chương trình được ban hành nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác phòng, chống khủng bố năm 2013; Quyết định số 01/QĐ-BCĐPCKBQG ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia giai đoạn 2023-2026. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ xa, không để bị động, bất ngờ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, khủng bố. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tính mạng và tài sản trong ngành Công Thương và đất nước.

Bộ Công Thương ban hành chương trình phòng chống khủng bố giai đoạn 2023-2026
Diễn tập phòng chống khủng bố ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Theo đó các nhiệm vụ của Chương trình gồm:

Thứ nhất, tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống khủng bố và các Nhhị định hướng dẫn thi hành Luật;

Thứ hai, phối hợp rà soát, xác định mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công Thương và xây dựng, tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố;

Thứ ba, tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đề phòng ngăn ngừa phòng chống khủng bố;

Bộ Công Thương đã giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là cơ quan thường trực về phòng chống khủng bố của Bộ Công Thương với các nhiệm vụ như: hàng năm rà soát trình Bộ Công Thương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo và tham mưu cho Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra công tác phòng chống khủng bố trong các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương…

Văn phòng Bộ có nhiệm vụ là đầu mối rà soát, xác định mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng chống khủng bố đối với các công trình, trụ sở làm việc của Bộ Công Thương;

Cục Hóa chất là đầu mối tổ chức thực thi các biện pháp quản lý hóa chất lưỡng dụng thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học…

Vụ Dầu khí và Than: Đầu mỗi phối hợp với cơ quan chức năng của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo công tác rà soát, xác định mục tiêu trọng điểm về phòng chống khủng bố đối với các công trình khai thác, chế biến dầu khí.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để khủng bố, tài trợ khủng bố trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Vụ Kế hoạch- Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, kinh phí, tổng hợp dự toán kinh phí công tác phòng chống khủng bố vào ngân sách hàng năm của Bộ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng chống khủng bố liên quan đến các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vụ quản lý…

Bộ Công Thương ban hành chương trình phòng chống khủng bố giai đoạn 2023-2026
Diễn tập phòng chống khủng bố ở Nhà máy Thủy điện Sơn La

Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Hóa chất Việt Nam, Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm: Tổ chức quán triệt, phổ biến, nâng cao năng lực thực thi các quy định pháp luật về phòng chống khủng bố cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tổ chức rà soát xác định mục tiêu, công trình trọng điểm về phòng chống khủng bố đối với các công trình thuộc phạm vị quản lý ( đặc biệt là công trình thủy điện, nhiệt điện, truyền tải điện, khai thác than – khoáng sản…)

Công tác tổ chức thực hiện: Căn cứ vào Chương trình công tác phòng chống khủng bố giai đoạn 2023-2026, Cơ quan thường trực về phòng chống khủng bố trình Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch triể khai công tác phòng chống khủng bố hàng năm; Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phòng chống khủng bố được phân công theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2023-2026 và Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố hàng năm của Bộ Công Thương …

Thông tin cụ thể xem tại đây.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: phòng chống khủng bố

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 26/2: Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Ngày này năm xưa 26/2: Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Ngày này năm xưa 26/2, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; ngày Truyền thống Ngành Chính sách quân đội.
Ngày này năm xưa 24/2: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình, thị trường điện lực Việt Nam

Ngày này năm xưa 24/2: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình, thị trường điện lực Việt Nam

Ngày này năm xưa 24/2, Quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành, phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa: Ngày 23/2/2004, Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Hồng quân Xô viết được thành lập
Ngày này năm xưa 22/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2/2018, Bộ Công Thương ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp.
Ngày này năm xưa 20/2: Hướng dẫn nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với hàng hóa có xuất xứ từ Lào

Ngày này năm xưa 20/2: Hướng dẫn nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với hàng hóa có xuất xứ từ Lào

Ngày này năm xưa 20/2/2009: Hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.
Ngày này năm xưa 19/2: Khởi công Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, Kiên Giang

Ngày này năm xưa 19/2: Khởi công Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, Kiên Giang

Ngày này năm xưa 19/2/2016: Khởi công Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản nhằm thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Ngày này năm xưa 16/2: Phê duyệt điều lệ tổ chức Công ty Dệt - May Hà Nội

Ngày này năm xưa 16/2: Phê duyệt điều lệ tổ chức Công ty Dệt - May Hà Nội

Ngày này năm xưa 16/2: Bộ Công nghiệp phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội, Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.
Ngày này năm xưa ngày 11/2: Ban hành Nghị quyết số 55 về Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam

Ngày này năm xưa ngày 11/2: Ban hành Nghị quyết số 55 về Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam

Ngày này năm xưa 11/2, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55 về Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam; ngày thành lập Học viện Tư pháp.
Cập nhật chi tiết tiền lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Cập nhật chi tiết tiền lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Từ 1/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Báo Công Thương cập nhật chi tiết tiền lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023.
Ngày này năm xưa ngày 9/2: Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Ngày này năm xưa ngày 9/2: Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Ngày này năm xưa 9/2, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh; Ngày sinh đồng chí Trường Chinh.
Cho thuê nhà có phải đóng thuế thu nhập hay không?

Cho thuê nhà có phải đóng thuế thu nhập hay không?

Báo Công Thương trả lời thắc mắc của nhiều bạn đọc quan tâm về việc cho thuê nhà có phải đóng thuế thu nhập và có được giảm trừ gia cảnh hay không?
Ngày này năm xưa 8/2: Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày này năm xưa 8/2: Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày này năm xưa: Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.
Gia hạn thời gian nộp báo cáo hoạt động thương mại điện tử đến 18/02/2023

Gia hạn thời gian nộp báo cáo hoạt động thương mại điện tử đến 18/02/2023

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ gia hạn thời gian nộp báo cáo trực tuyến, do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc khi đăng nhập hệ thống.
Ngày này năm xưa 6/2: Ban hành quy định chức năng, quyền hạn Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2: Ban hành quy định chức năng, quyền hạn Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2, Bắt đầu trận then chốt Làng Vây; ban hành quy định chức năng quyền hạn của Cục Quản lý thị trường.
Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Cục Quản lý cạnh tranh.
Ngày này năm xưa 4/2: Ban hành cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp ô tô

Ngày này năm xưa 4/2: Ban hành cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp ô tô

Ngày này năm xưa 4/2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 229 về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô.
Báo Công Thương đoạt giải Khuyến khích Búa liềm vàng năm 2022

Báo Công Thương đoạt giải Khuyến khích Búa liềm vàng năm 2022

74 tác phẩm báo chí đã được trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022, Báo Công Thương đã có loạt bài đoạt Giải Khuyến khích.
Tăng hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội 2023, người lao động được lợi thế nào?

Tăng hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội 2023, người lao động được lợi thế nào?

Báo Công Thương trả lời thắc mắc của nhiều bạn đọc quan tâm về việc tăng hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2023, người lao động được lợi cụ thể thế nào?
Ngày này năm xưa 3/2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Ngày này năm xưa 3/2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Ngày này năm xưa 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và là một khởi đầu cho tương lai tươi sáng của dân tộc.
TS. Lê Đăng Doanh đánh giá cao Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu

TS. Lê Đăng Doanh đánh giá cao Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu

Việc điều chỉnh giá xăng dầu sớm 2 ngày so với quy định cho thấy Bộ Công Thương đã rất linh hoạt trong công tác điều hành giá xăng dầu.
Ngày này năm xưa 1/2: Chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng công ty Giấy, Tổng công ty Xăng dầu

Ngày này năm xưa 1/2: Chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng công ty Giấy, Tổng công ty Xăng dầu

Ngày này năm xưa 1/2: Chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng công ty Giấy và Tổng công ty Xăng dầu, quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành thương mại.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động
ӣ