Chuyên gia góp 5 vấn đề pháp lý liên quan đến dự thảo Luật Đất đai

TS Hoàng Thị Thu Thủy - Học viện chính trị khu vực III đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến pháp lý trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang lấy ý kiến.
Lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm những nội dung trọng tâm gì? 12 nội dung cần được làm rõ trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

1. Tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất

- Luật Đất đai không “trực tiếp” trao quyền cho người bị thu hồi đất được trực tiếp thể hiện quan điểm có đồng ý/không đồng ý về việc thu hồi của mình. Do đó cần một chế định trao quyền trực tiếp cho người dân, có thể ấn định một tỷ lệ % để việc thu hồi này được thông qua (chẳng hạn 75% tổng số người sử dụng đất đồng ý, tính trên diện tích đất bị thu hồi, tham khảo cơ chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp).

Luật Đất đai dùng “Hội đồng nhân dân” để thông qua quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất trước khi thu hồi đất không giải quyết được bài toán về quyền/lợi ích cho người bị thu hồi (dù vẫn hiểu Hội đồng nhân dân vận hành theo cơ chế đại diện).

- Về cơ chế áp giá đền bù, đối với việc thu hồi đất để thực hiện dự án mang tính chất thương mại như: làm khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp, khu chế xuất,… cần xây dựng cơ chế áp giá đền bù giá theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người bị thu hồi đất.

Đối với các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hay để phục vụ lợi ích công cộng như hạ tầng giao thông, công trình sự nghiệp thì việc áp giá đền bù theo bảng giá đất (do UBND tỉnh ban hành/cập nhật theo giá sát giá thị trường) là phù hợp. Vấn đề ở đây là UBND tỉnh có làm tốt được nhiệm vụ này của mình hay không?

- Chỉ giao đất/cho thuê đất cho nhà đầu tư khi đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đền bù cho tất cả người bị thu hồi đất.

- Điều 63.2 Luật Đất đai quy định căn cứ thu hồi đất là “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”, tuy rằng tại Điều 48 Luật Đất đai đã quy định về việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng thực tế để người dân tiếp cận được với nội dung quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện và các cấp khác thì “quá khó khăn”. Để đảm bảo tính đồng bộ cần có cơ chế thực thi pháp luật.

2. Tranh chấp về các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, bất động sản

Xây dựng cơ chế công khai toàn bộ tình trạng pháp lý của các thửa đất trên hệ thống thông tin điện tử để bất kỳ người dân nào cũng có thể truy cập và tiếp cận. Các thông tin về thửa đất cần được công khai: người sử dụng đất, diện tích, số thửa, số tờ bản đồ, sơ đồ thửa đất, mục đích sử dụng, nhà ở, công trình xây dựng trên đất, tình trạng quy hoạch, việc thế chấp/cầm cố hoặc các giao dịch liên quan,…. Để tiếp cận thông tin này, ngoài các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai thì hiện nay chỉ có các Tổ chức hành nghề công chứng/công chứng viên mới được quyền tiếp cận (cấp quyền truy cập trong phạm vi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương). Xét thấy việc công khai và cho phép người dân được tiếp cận nguồn thông tin này sẽ hạn chế được rất nhiều các vấn đề tranh chấp liên quan đến các giao dịch về quyền sử dụng đất, nhà ở và bất động sản khác vì người dân có nguồn thông tin về bất động sản khi giao dịch.

Cơ chế công khai này chắc chắn là làm được bởi nguồn thông tin về các thửa đất (bất động sản) đã và đang có sẵn. Lý nào các tổ chức hành nghề công chứng/công chứng viên có quyền tiếp cận theo cơ chế “online” mà người dân không thể tiếp cận nguồn thông tin này như vậy.

Hiện nay, Bộ kế hoạch và đầu tư đã và đang làm được việc công khai thông tin cơ bản về 1 doanh nghiệp (tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn), có những thông tin là miễn phí, có những thông tin cần trả phí để được cung cấp.

Vì vậy, Luật Đất đai cần quy định vấn đề này và giao Chính phủ/Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện.

3. Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất/bất động sản

- Thuế suất 2% do người bán phải nộp trên giá chuyển nhượng là cách đánh thuế không đúng với bản chất của thuế thu nhập, vì dù không có thu nhập, hay bị lỗ thì vẫn phải nộp thuế thu nhập.

- Khi đã xây dựng được bảng giá đất theo giá thị trường, sử dụng bảng giá đất này là cơ sở để tính thuế thu nhập cá nhân.

- Luật cần quy định thanh toán giao dịch BĐS của cá nhân phải thông qua ngân hàng=> đảm bảo minh bạch, an toàn, tránh thất thu thuế, giảm thiểu tranh chấp.

4. Vấn đề quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp)

Điều 149.3 Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân/tổ chức thuê lại đất trong Khu công nghiệp (viện dẫn tới Điều 174 và Điều 175) chỉ giới hạn và tương ứng với 02 trường hợp: trả tiền thuê đất hàng năm và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thực tế, các chủ đầu tư khu nghiệp và bên thuê lại đất vẫn đang duy trì rất nhiều hợp đồng thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất theo phân kỳ 2,3,4,5,10, 15,… năm/lần và ngay ở thời điểm hiện tại vẫn “đang có nhu cầu” được thanh toán theo các phân kỳ không phải là hàng năm hay một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Vậy quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại đất khi đã và sẽ xác lập các hợp đồng thuê lại đất với chu kỳ thanh toán là 2,3,4,5,10,15….. năm/lần sẽ được xác định theo Điều 174 hay Điều 175 Luật Đất đai? Các quyền của người sử dụng đất tại Điều 174 và Điều 175 là khác nhau và ảnh hưởng lớn tới người sử dụng đất, chủ đầu tư là bên cho thuê lại. Các chủ đầu tư khu công nghiệp và Sở TNMT ở một số địa phương đang rất lúng ở vấn đề này.

5. Vấn đề phải thông qua hòa giải tại UBND cấp xã (đối với các tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất) là một trong các điều kiện khởi kiện là không phù hợp.

- Điều 202.1 Luật Đất đai chỉ quy định rằng: “Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở”. Hiện dự thảo Luật chỉ “khuyến khích” các bên hòa giải chứ không bắt buộc.

- Điều 3.2 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán quy định: “Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.” => Hệ thống tòa án áp dụng quy định này để trả lại đơn khởi kiện, không thụ lý giải quyết vụ án khi các bên chưa tiến hành hòa giải tại UBND cấp xã.

Xét quy định trên của Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP là không phù hợp với Luật Đất đai. Đồng thời, tính hiệu quả về việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải tại UBND cấp xã là không cao, tỷ lệ vụ việc tranh chấp đất đai được giải quyết thông qua hòa giải tại UBND cấp xã là rất thấp (đánh giá chủ quan theo kinh nghiệm làm việc). Chính quy định này của Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP là một trong các nguyên nhân gây ra tình trạng tranh chấp đất đai bị kéo dài thời gian giải quyết.

TS Hoàng Thị Thu Thủy - Học viện chính trị khu vực III
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hộp thư bạn đọc

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hộp thư bạn đọc ngày 24/2: Sam Sung Việt Nam bị tố vi phạm bảo hành, chợ tiền tỷ bỏ không

Hộp thư bạn đọc ngày 24/2: Sam Sung Việt Nam bị tố vi phạm bảo hành, chợ tiền tỷ bỏ không

Hộp thư bạn đọc Báo Công Thương nhận được phản ánh Công ty Sam Sung Việt Nam vi phạm nghĩa vụ bảo hành; Giả danh Fanpage Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo...
Sự thật phía sau "tour du lịch 0 đồng" ở Hà Tĩnh

Sự thật phía sau "tour du lịch 0 đồng" ở Hà Tĩnh

Chỉ một thời gian ngắn, tại tỉnh Hà Tĩnh có đến hàng trăm người dân là các cụ già 'sập bẫy' tour du lịch 0 đồng.
Hộp thư bạn đọc ngày 21/2: Mỏ than Mường Vọ, nhà xưởng tại huyện Hoài Đức hoạt động trái phép

Hộp thư bạn đọc ngày 21/2: Mỏ than Mường Vọ, nhà xưởng tại huyện Hoài Đức hoạt động trái phép

Báo Công Thương nhận được thông tin phản ánh: Mỏ than Mường Vọ hoạt động bất chấp lệnh cấm, hàng loạt nhà xưởng tại xã Đông La, Hoài Đức xây dựng không phép.
Hộp thư bạn đọc ngày 17/2: Sơn Minano có dấu hiệu bị xâm phạm, sữa Ovisure Gold mập mờ nguồn gốc

Hộp thư bạn đọc ngày 17/2: Sơn Minano có dấu hiệu bị xâm phạm, sữa Ovisure Gold mập mờ nguồn gốc

Hộp thư bạn đọc Báo Công Thương nhận được thông tin về việc nhãn hiệu sơn Minano có dấu hiệu bị xâm phạm, nghi vấn về nguồn gốc sữa hạt Ovisure Gold...
Sẽ xử lý cửa hàng xăng dầu Lộc Bé (Quảng Bình) vi phạm thời hạn giấy phép vẫn kinh doanh

Sẽ xử lý cửa hàng xăng dầu Lộc Bé (Quảng Bình) vi phạm thời hạn giấy phép vẫn kinh doanh

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Lộc Bé đã hết hiệu lực từ ngày 26/12/2022 tuy nhiên cửa hàng vẫn hoạt động buôn bán.
Hộp thư bạn đọc ngày 14/2: Sữa tăng cân Hiweight lừa dối người tiêu dùng, Multi Juice bán hàng đa cấp?

Hộp thư bạn đọc ngày 14/2: Sữa tăng cân Hiweight lừa dối người tiêu dùng, Multi Juice bán hàng đa cấp?

Thông tin phản ánh: Sữa tăng cân Hiweight quảng cáo trái phép, Multi Juice bán hàng đa cấp, Công ty Phú Thái Sơn xây nhà máy trái phép trên đất nông nghiệp.
Chơi hụi online: “Tiền mất, nợ mang”

Chơi hụi online: “Tiền mất, nợ mang”

Dễ dàng tham gia và thoải mái lựa chọn số tiền đóng, nhiều người đang bị cuốn vào trào lưu chơi hụi online… để rồi "ăn trái đắng".
“Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam ôm tiền thu hồi hợp đồng gốc của nhà đầu tư

“Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam ôm tiền thu hồi hợp đồng gốc của nhà đầu tư

Hàng nghìn nhà đầu tư của Công ty Nhật Nam đang hoang mang khi nhận được thông báo từ công ty về việc chuyển đổi sang tư cách pháp nhân mới là Sông Đà Nhật Nam.
Lạ kỳ công trình kinh doanh du lịch không phép trơ gan giữa bản làng

Lạ kỳ công trình kinh doanh du lịch không phép trơ gan giữa bản làng

Tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, một quần thể các công trình, vật kiến trúc kinh doanh du lịch không phép trơ gan giữa bản làng.
Hộp thư bạn đọc ngày 10/2: Dấu hiệu sai phạm tại dự án Usilk City, Victory Tower và Công ty Việt Nhật

Hộp thư bạn đọc ngày 10/2: Dấu hiệu sai phạm tại dự án Usilk City, Victory Tower và Công ty Việt Nhật

Thông tin phản ánh: Dự án Usilk City chậm bàn giao căn hộ, tranh chấp hợp đồng quản lý, vận hành dự án Victory Tower, Công ty Việt Nhật xây dựng trái phép.
Không bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Không bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Báo Công Thương nhận được câu hỏi của anh Hùng tại Đồng Nai về việc ai sẽ chịu trách nhiệm về việc không bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng?
Hộp thư ngày 8/2: Samland thế chấp dự án Nhơn Trạch để vay tiền, Xi măng Thành Thắng xây dựng trái phép

Hộp thư ngày 8/2: Samland thế chấp dự án Nhơn Trạch để vay tiền, Xi măng Thành Thắng xây dựng trái phép

Thông tin phản ánh: Xi măng Thành Thắng xây dựng dự án trái phép, hàng loạt doanh nghiệp tại Lục Ngạn sai phạm, Samland thua lỗ nặng, thế chấp dự án Nhơn Trạch
Hộp thư bạn đọc ngày 31/1: Xe Mercedes vừa mua đã hỏng, xây dựng trái phép ở hồ Đá Dựng

Hộp thư bạn đọc ngày 31/1: Xe Mercedes vừa mua đã hỏng, xây dựng trái phép ở hồ Đá Dựng

Thông tin phản ánh: Lấn chiếm hồ Đá Dựng; Hệ thống thẩm mỹ quốc tế Thiên Khuê "thay tên đổi chủ"; xe Mercedes Benz C300 AMG mới mua đã liên tục hỏng hóc.
Lâm Đồng: Cẩn trọng khi đặt phòng lưu trú qua mạng

Lâm Đồng: Cẩn trọng khi đặt phòng lưu trú qua mạng

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều đơn tố cáo các đối tượng thực hiện hành vi lừa cọc khi đặt phòng lưu trú qua mạng.
Đắk Lắk: Nông dân khóc ròng vì bị kẻ gian chặt phá cây điều

Đắk Lắk: Nông dân khóc ròng vì bị kẻ gian chặt phá cây điều

Rẫy điều có hơn 127 cây bị kẻ gian chặt phá, chỉ còn trơ gốc khiến gia đình ông Chu Huy Luận (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) vô cùng hoang mang.
Thị trường máy hút bụi nội địa xách tay: Khi người tiêu dùng bị "dắt mũi"

Thị trường máy hút bụi nội địa xách tay: Khi người tiêu dùng bị "dắt mũi"

Một số showroom bán máy hút bụi nội địa xách tay của các hãng Ecovacs, Xiaomi, Dreame có dấu hiệu nhập lậu, trốn thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Hộp thư bạn đọc ngày 17/1: Sở Y tế Quảng Bình chậm thanh toán tiền, Nhà máy gỗ gây ô nhiễm

Hộp thư bạn đọc ngày 17/1: Sở Y tế Quảng Bình chậm thanh toán tiền, Nhà máy gỗ gây ô nhiễm

Thông tin phản ánh: Nhà máy chế biến gỗ gây ảnh hưởng người dân; Sở Y tế Quảng Bình chậm thanh toán tiền công cho nhà thầu; mạo danh công ty chứng khoán lừa đảo
Hộp thư bạn đọc ngày 13/1: Dấu hiệu sai phạm của viên uống Slim Ben, Công ty Giải trí Đồ Sơn

Hộp thư bạn đọc ngày 13/1: Dấu hiệu sai phạm của viên uống Slim Ben, Công ty Giải trí Đồ Sơn

Thông tin phản ánh sản phẩm Giảm cân Slim Be, Phong Tê Thấp, Hà Thống Phong có chất cấm; Công ty Giải trí Đồ Sơn thu hồi đất trái quy định, không đúng chủ thể.
Hộp thư ngày 10/1: Dấu hiệu sai phạm tại các công ty gạch; gói thầu số 13 xây dựng Đường Trạm Tấu - Xã Hồ

Hộp thư ngày 10/1: Dấu hiệu sai phạm tại các công ty gạch; gói thầu số 13 xây dựng Đường Trạm Tấu - Xã Hồ

Dấu hiệu sai phạm tại Công ty Gạch không nung Lạng Sơn, Công ty Gạch tuynel Đa Thịnh; Đất trường học biến thành biệt thự; Dấu hiệu sai phạm tại Gói thầu số 13…
Hộp thư bạn đọc ngày 6/1: "Mập mờ" nguồn gốc Đồng hồ T.H, sai phạm tại Bệnh viện Việt Đức?

Hộp thư bạn đọc ngày 6/1: "Mập mờ" nguồn gốc Đồng hồ T.H, sai phạm tại Bệnh viện Việt Đức?

Thông tin phản ánh về việc Đồng hồ T.H bị tố bán hàng Trung Quốc nhưng quảng cáo sản sinh từ Đức; "đội giá" gói thầu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức?
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động
ӣ͵羺  羺appע