Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương

Chiều ngày 23/2/2023 đã diễn ra hội nghị làm việc của Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngĐảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác

Hội nghị làm việc nhằm thống nhất đánh giá về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương từ đầu năm 2022 đến nay.

Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Đồng chí Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương báo cáo tại Hội nghị
Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương phát biểu

Theo đó, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đã tổ chức thành công các Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành, của Đảng ủy Bộ. Các hội nghị đã thống nhất đánh giá: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương cùng với những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta đã phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, các chỉ tiêu ngành Công Thương đều có sự tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Đạt được những kết quả đó là nhờ vào sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương, trong đó các đồng chí đảng viên tại các đơn vị là lực lượng nòng cốt, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao, đóng góp tích cực vào các thành tích chung của Bộ. Nổi bật là Đảng ủy Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối cấp trên, của Ban cán sự đảng Bộ để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chính trị được giao.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng (như các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế trong cả nước), cũng như là các chỉ thị, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ về các mặt công tác. Đồng thời, ban hành kịp thời các kế hoạch hành động, chương trình công tác cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham gia có trách nhiệm với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc diện quản lý theo thẩm quyền; tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý.

Triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng và công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục. Những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, giám sát tại các cấp ủy trực thuộc đã được chỉ ra và uốn nắn kịp thời, do vậy tình hình tại các đơn vị cơ bản ổn định, không để xảy ra những sai phạm lớn.

Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong thời gian qua nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Đại diện các ban của Đảng uỷ Khối phát biểu

Hội nghị thống nhất đề nghị Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Quy chế phối hợp công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng năm 2023 và các năm tiếp theo; trong đó tập trung triển khai những nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ; đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác giáo dục về truyền thống hơn 70 năm lịch sử của ngành Công Thương tới tất cả các cấp ủy và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ nhất là các đồng chí đảng viên, đoàn viên, thanh niên trẻ.

Hai là, bám sát hơn nữa phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Ngành; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để triển khai thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát động và tổ chức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát hiện, đề xuất được nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế.

Ba là, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Bộ Công Thương.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm là, thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ đang công tác tại các cơ quan đại diện nước ngoài về lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia tích cực và trách nhiệm để thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp và tạo động lực cho các đơn vị.

Sáu là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung có hiệu quả, hoàn thiện các quy chế, quy định của Đảng ủy Bộ trên cơ sở quán triệt nguyên tắc của Đảng và quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để triển khai các nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả.

Bảy là, duy trì nền nếp, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và tổ chức đảng trên tinh thần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trên mỗi cương vị công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết thúc hội nghị
Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu

Hội nghị làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương
Các đại biểu dự hội nghị

Thay mặt Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ, trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã cảm ơn, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện các Ban đảng, đơn vị của Đảng ủy Khối để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng tại Bộ Công Thương trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Quang Lộc - Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên điện đàm với Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên điện đàm với Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh

Vào 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 23/2/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã điện đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh.
Phiên họp thứ hai Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Đức về Hợp tác Kinh tế

Phiên họp thứ hai Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Đức về Hợp tác Kinh tế

Ngày 23/2/2023, Phiên họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Đức về Hợp tác Kinh tế đã được tổ chức tại Berlin (Đức).

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào

Ngày 23/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với đồng chí Phô-Xay Xay-Nhạ-Sỏn, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) cần rà soát, tránh chồng chéo với các luật khác, đảm bảo cân bằng, hài hòa quyền, lợi ích giữa các bên.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bí thư tỉnh uỷ Hải Nam, Trung Quốc

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bí thư tỉnh uỷ Hải Nam, Trung Quốc

Ngày 22/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với đồng chí Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc
Cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa các nước thành viên Hiệp định CPTPP và Vương quốc Anh

Cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa các nước thành viên Hiệp định CPTPP và Vương quốc Anh

Vào 6h00 (giờ Việt Nam) ngày 22/2/2023, các nước thành viên Hiệp định CPTPP tổ chức cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng với Vương quốc Anh (UK).
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Séc: Nhiều dư địa đẩy mạnh hợp tác hai nước trong thời gian tới

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Séc: Nhiều dư địa đẩy mạnh hợp tác hai nước trong thời gian tới

Thông tin tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Séc cho thấy, quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước còn nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc

Ngày 20/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với ngài Jozef Sikela, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: 5 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế Bến Tre

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: 5 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế Bến Tre

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tỉnh cần tiếp tục rà soát, bổ sung các chiến lược, đề án và kế hoạch phát triển các ngành kinh tế tích hợp với các quy hoạch.
Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 15/2, Bộ Công Thương và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Ngày 14/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Ngày 13/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp Bà Katherine Tai, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).
Bộ Công Thương bổ nhiệm TS. Kiều Xuân Thực làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bộ Công Thương bổ nhiệm TS. Kiều Xuân Thực làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng 10/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) cho TS Kiều Xuân Thực
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) phải đảm bảo tính khả thi

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) phải đảm bảo tính khả thi

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) cần rà soát tính đồng bộ với các Luật khác, tránh chồng chéo, có tính khả thi cao, dễ nhớ,nhanh đi vào cuộc sống
Bộ Công Thương làm việc với JETRO Hà Nội: Sẽ tiếp tục cải thiện tỷ lệ nội địa hóa

Bộ Công Thương làm việc với JETRO Hà Nội: Sẽ tiếp tục cải thiện tỷ lệ nội địa hóa

Ngày 8/2,Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã làm việc với JETRO Hà Nội về thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam năm 2022.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại CH Uzbekistan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại CH Uzbekistan

Ngày 6/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại CH Uzbekistan Laziz Kudratov
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2

Ngày 5/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tua bin khí chu trình hỗn hợp Sơn Mỹ 2 cho AES Việt Nam.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2/2023 đã làm rõ việc cập nhật tiến độ đánh giá tác động về điều chỉnh giá điện hiện nay.
Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023

Ngày 31/1/2023, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp tổ chức “Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023”.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác cấp điện dịp Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác cấp điện dịp Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 20/1/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến kiểm tra tình hình cấp điện và chúc tết, động viên CBCNV Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thăm, chúc Tết Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thăm, chúc Tết Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chiều 19/1 (28 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với EVN về tình hình cung ứng điện dịp Tết

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với EVN về tình hình cung ứng điện dịp Tết

Sáng 19/01/2023 (tức 28 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình quản lý, vận hành, cung ứng điện tại EVN.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động
ӣ