Trà Vinh phát triển sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng, lợi thế nông thôn

Tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.
Phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Điện Biên: Gỡ khó, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Đi “từ không đến có”

Tỉnh Trà Vinh có thế mạnh về nông nghiệp, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 79,05%/diện tích tự nhiên (diện tích tự nhiên 234,115ha). Từ đó, có thế mạnh về phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn, có nguồn nguyên liệu nông - thủy sản có sẵn và phong phú; ngành nghề phát triển đa dạng. Nuôi thủy sản, cây ăn trái, chế biến, bảo quản nông sản, đan đác, dệt chiếu, thảm lác, tơ xơ dừa... có lịch sử phát triển lâu đời.

Bên cạnh đó, tỉnh có 13 làng nghề, tạo lượng sản phẩm lớn cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Qua đó, những sản phẩm đạt OCOP, nhất là sản phẩm 3, 4 sao trở lên, được tham gia vào các siêu thị, nhà hàng, xúc tiến thương mại…

Xác định Chương trình OCOP có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, năm 2018, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Trà Vinh phát triển sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng, lợi thế nông thôn
Bánh tét Hai Lý - sản phẩm đặc sản Trà Vinh

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, qua gần 5 năm thực hiện Chương trình OCOP, Trà Vinh đã đi “từ không đến có”. Đến nay, toàn tỉnh đã có 104 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP. Đây là kết quả bước đầu, tạo sức lan tỏa, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tăng giá trị sản phẩm.

Đáng chú ý, các chủ thể tham gia Chương trình đã nâng lên về nhận thức, năng lực sản xuất, nhất là về quản trị kinh doanh, tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường... Nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư nâng cấp nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, xây dựng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác đảm bảo hợp quy. Đây là nền tảng quan trọng trong thực hiện Chương trình trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, yêu cầu của tỉnh là phát triển mạnh mẽ sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

Do đó, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở có sản phẩm để các chủ thể tham gia Chương trình, từng bước nâng số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ngoài ra, sẽ xem xét giải quyết các đề xuất hỗ trợ của các chủ thể (nếu đề xuất đáp ứng yêu cầu quy định) để từng bước nâng chất sản phẩm trong thời gian tới. Tỉnh cũng sẽ chú trọng tổ chức trưng bày, quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đạt OCOP; thường xuyên tổ chức đưa các sản phẩm đi xúc tiến thương mại ngoài tỉnh.

Mỗi năm phát triển từ 30 sản phẩm OCOP mới

Được biết, hiện nay nhiều chủ thể OCOP tại Trà Vinh đã tích cực mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng cường quảng bá thương hiệu và đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử và đang được thị trường đón nhận tích cực.

“Thời gian tới, tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP, tiếp tục rà soát vùng nguyên liệu để phát huy tiềm năng ở các lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, du lịch, làng nghề, làm sao xây dựng đạt về số lượng sản phẩm OCOP. Dự kiến hàng năm, tỉnh phát triển từ 30 sản phẩm mới trở lên, đến năm 2025 toàn tỉnh cố gắng có trên 300 sản phẩm OCOP được công nhận”, ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết thêm.

Trà Vinh phát triển sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng, lợi thế nông thôn
Công ty TNHH MTV Út Mừng phát triển quy trình sản xuất chỉ xơ dừa và các sản phẩm thủ công từ xơ dừa

Mục tiêu cụ thể được Trà Vinh đề ra là củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh sẽ hỗ trợ khoảng 30% chủ thể OCOP của hợp tác xã, 50% chủ thể OCOP của doanh nghiệp, công ty và hộ kinh doanh.

Đến năm 2025, tổng sản phẩm OCOP của Trà Vinh sẽ có khoảng 30% xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Có ít nhất 10% làng nghề trong tỉnh có sản phẩm OCOP và khoảng 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; sàn giao dịch thương mại điện tử…

Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 1 nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh; có ít nhất 1 dự án về dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch được hình thành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng thương hiệu ít nhất 5 sản phẩm và khoảng 10 sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu.

UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực. Chương trình OCOP thực hiện bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo nội dung, nhiệm vụ và thường xuyên được tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Trà Vinh đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho chương trình OCOP, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP được tỉnh ưu đãi hỗ trợ tập trung cho các khâu mang tính thiết yếu như: Đầu tư trang thiết bị, dây chuyền máy móc sản xuất; hỗ trợ sản xuất nâng cao hạng sao sản phẩm; giới thiệu quảng bá và bán hàng OCOP.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 50% chi phí cho cơ sở hoặc dự án để mua trang thiết bị, dây chuyền máy móc sản xuất sản phẩm OCOP, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/cơ sở hoặc dự án. Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm OCOP, nhưng không quá 10 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ 50 triệu đồng cho cơ sở thuê hoặc xây dựng mới cửa hàng kinh doanh sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho sản phẩm OCOP hạng 3 sao được nâng lên hạng 4 sao; hỗ trợ 10 triệu đồng cho sản phẩm OCOP từ hạng 3 hoặc 4 sao lên hạng 5 sao; trường hợp sản phẩm đạt dưới 3 sao nhưng được nâng lên hạng 5 sao ngay từ lần xét duyệt đầu tiên được hỗ trợ 20 triệu đông/sản phẩm.

UBND tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022 (đợt 2). Theo tỉnh Trà Vinh đã công nhận 104 sản phẩm OCOP. Trong đó, có 26 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 78 sản phẩm đạt hạng 3 sao của 74 chủ thể gồm: 49 hộ kinh doanh, 10 công ty, 3 doanh nghiệp và 11 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác.

Các sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh gồm: Nước mắm Rươi của Doanh nghiệp tư nhân Phong Vinh (Phường 1, thị xã Duyên Hải); Mắm Bò hóc của Hộ kinh doanh Trần Thái Long (xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải); Gạo Hạt ngọc Châu Long của HTX Nông nghiệp- Thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng (xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành); Nước tương Mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm (xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần); Dừa Sáp sấy khô giòn tan, Sữa chua Dừa sáp sấy khô, Kẹo Chuối gân của Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè (xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè); Dầu Dừa nguyên chất - Kokofi của Cơ sở sản xuất Dầu dừa sạch Phương Huỳnh (Phường 7, TP. Trà Vinh)…

Lê Na
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chương trình OCOP

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Tỉnh Quảng Ninh: Phát huy hiệu quả Chương trình OCOP nhờ chu trình thường niên

Tỉnh Quảng Ninh: Phát huy hiệu quả Chương trình OCOP nhờ chu trình thường niên

Để triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh đã luôn chú trọng đến việc thực hiện chu trình OCOP thường niên.
Phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Việc phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình Mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) đã và đang được nhiều địa phương chú trọng thực hiện.
Bắc Kạn: Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Bắc Kạn: Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Sau 4 năm thực hiện Chương trình đến nay tỉnh Bắc Kạn đã có 155 sản phẩm OCOP trong đó: 01 sản phẩm OCOP Quốc gia 5 sao; 11 sản phẩm 4 sao; 143 sản phẩm 3 sao.
197 doanh nghiệp được cấp chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn hội nhập

197 doanh nghiệp được cấp chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn hội nhập

Đến nay đã có 197 doanh nghiệp được cấp chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn hội nhập, trong đó 135 DN ngành thực phẩm, còn lại ngành phi thực phẩm.
Bắc Giang: Nâng tầm thương hiệu nông sản nhờ Chương trình OCOP - Bài 2: Nâng cao hiệu quả chương trình OCOP

Bắc Giang: Nâng tầm thương hiệu nông sản nhờ Chương trình OCOP - Bài 2: Nâng cao hiệu quả chương trình OCOP

Mặc dù đã đạt được một số thành công, song chương trình OCOP Bắc Giang vẫn đang đối diện với một số khó khăn cần giải quyết.
Quảng Ninh kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP

Quảng Ninh kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP

Với mục tiêu mở rộng thị trường sản phẩm OCOP, tỉnh Quảng Ninh đang dần hướng đến việc kết nối các sản phẩm OCOP trong cả nước.
Bắc Giang: Nâng tầm thương hiệu nông sản nhờ Chương trình OCOP - Bài 1: Điểm sáng từ Chương trình OCOP

Bắc Giang: Nâng tầm thương hiệu nông sản nhờ Chương trình OCOP - Bài 1: Điểm sáng từ Chương trình OCOP

Với nguồn nông sản dồi dào, những năm vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP để nâng cao giá trị.
Thái Bình: Lan tỏa sản phẩm OCOP gắn liền với phát triển du lịch

Thái Bình: Lan tỏa sản phẩm OCOP gắn liền với phát triển du lịch

Hoạt động lan tỏa sản phẩm OCOP gắn với phát triển di lịch của tỉnh Thái Bình là hướng đi đúng đắn, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP.
Triển vọng tươi sáng của các sản phẩm OCOP Việt Nam

Triển vọng tươi sáng của các sản phẩm OCOP Việt Nam

Chương trình mỗi xã mỗi làng một sản phẩm OCOP được phát động trong 4 năm qua, bắt đầu từ năm 2018.
Đa đạng sản phẩm OCOP tại gian hàng trưng bày các sản phẩm Vùng đồng bằng sông Hồng

Đa đạng sản phẩm OCOP tại gian hàng trưng bày các sản phẩm Vùng đồng bằng sông Hồng

Hội chợ OCOP trong khuôn khổ Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng có gần 100 gian hàng, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP địa phương.
Thêm kênh phân phối cho sản phẩm OCOP Thái Bình

Thêm kênh phân phối cho sản phẩm OCOP Thái Bình

Thái Bình hiện có 64 sản phẩm OCOP, trong đó, 32 sản phẩm đạt 4 sao, 32 sản phẩm đạt 3 sao.
Hà Nội: Mở rộng mạng lưới phân phối, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng

Hà Nội: Mở rộng mạng lưới phân phối, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng

Cùng với việc nâng cao chất lượng hàng Việt Nam hơn nữa, cần tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối để đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.
PV GAS tích cực, sáng tạo, đạt hiệu quả cùng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

PV GAS tích cực, sáng tạo, đạt hiệu quả cùng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

PV GAS tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá hàng hóa Việt Nam.
Đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng

Đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng

Đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng... là một trong những điểm nhấn trong thực hiện Cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ thành phố Hà Nội
Hương trầm Hà Tĩnh: Không ngờ đơn hàng Tết nhiều hơn năm ngoái

Hương trầm Hà Tĩnh: Không ngờ đơn hàng Tết nhiều hơn năm ngoái

‘Làm ngày làm đêm’ là cách mà người dân địa phương nói về các cơ sở sản xuất hương trầm ở Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khi vào vụ Tết.
Bộ Công Thương giữ vai trò quan trọng trong kết nối, tiêu thụ hàng Việt

Bộ Công Thương giữ vai trò quan trọng trong kết nối, tiêu thụ hàng Việt

"Tôi đánh giá cao vai trò của Bộ Công Thương trong triển khai Cuộc vận động đó là chia sẻ của ông Đỗ Văn Chiến-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam với phóng viên.
Chương trình Bình ổn thị trường TP. Hồ Chí Minh: Công cụ điều tiết giá hiệu quả

Chương trình Bình ổn thị trường TP. Hồ Chí Minh: Công cụ điều tiết giá hiệu quả

Từ mục tiêu ban đầu là cố định giá cả mùa Tết, sau 20 năm chương trình bình ổn thị trường đã trở thành công cụ điều tiết giá thị trường tại TP.HCM.
Hòa Bình trao chứng nhận 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hòa Bình trao chứng nhận 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Trong khuôn khổ Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc-Hòa Bình 2022 vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã trao chứng nhận cho 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
20 năm bình ổn thị trường tại TP. Hồ Chí Minh: Hành trình dài, dấu ấn lớn

20 năm bình ổn thị trường tại TP. Hồ Chí Minh: Hành trình dài, dấu ấn lớn

Xuyên suốt 20 năm qua Chương trình Bình ổn thị trường TP. Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến căn bản từ nhận thức "bình ổn giá" sang "bình ổn thị trường".
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động
ӣ  ĵ羺  羺appע